1. Дзеці, слухайцеся сваіх бацькоў у Госпадзе, бо гэтага патрабуе справядлівасьць.
 2. Шануй бацьку твайго і маці — гэта першая запаведзь з абяцаньнем:
 3. «Хай будзе табе добра, і будзеш доўга жыць на зямлі».
 4. І вы, бацькі, не дакучайце дзецям вашым, а гадуйце іх у навуцы і настаўленьні Гасподнім.
 5. Рабы, слухайцеся гаспадароў сваіх цялесных са страхам і трымценьнем, у прастаце сэрца вашага, як Хрыста,
 6. ня ў блізірнай толькі паслужлівасьці, як чалавекадагоднікі, а як рабы Хрыстовыя, выконваючы волю Божую ад душы,
 7. служачы шчыра, як Госпаду, а ня як людзям,
 8. ведаючы, што кожны атрымае ад Госпада ў меру дабра, якое ён зрабіў, хай то раб, хай вольнік.
 9. І вы, гаспадары, рабеце зь імі гэтак сама, лагодзьце строгасьць, ведаючы, што і над вамі самімі і над імі ёсьць на нябёсах Гасподзь, Які не зважае на асобы.
 10. Нарэшце, браты мае, мацуйцеся Госпадам і магутнасьцю сілы Ягонай;
 11. апранецеся ў поўную зброю Божую, каб вам можна было стаць супроць хітрыкаў д'ябальскіх;
 12. бо нашае змаганьне ня супроць крыві і плоці, а супроць начальстваў, супроць уладаў, супроць сьветаўпраўцаў цемры сьвету гэтага, супроць духаў злосьці паднябесных.
 13. Дзеля гэтага прымеце поўную зброю Божую, каб вы маглі супрацьстаць у часіну ліхую і, усё адолеўшы, выстаяць.
 14. Так што станьце, апаясаўшы сьцёгны вашыя праўдаю, і апрануўшыся ў браню праведнасьці,
 15. і абуўшы ногі ў гатовасьць абвяшчаць мір;
 16. а найперш за ўсё вазьмеце шчыт веры, якім зможаце пагасіць усе распаленыя стрэлы ліхадзея;
 17. і шалом ратунку вазьмеце, і меч духоўны, які ёсьць Слова Божае;
 18. усякаю малітваю і просьбаю малецеся ў любы час духам, і дбайце пра гэта самае з усёй сталасьцю і благаньнем за ўсіх сьвятых
 19. і за мяне, каб мне дадзена было слова — вуснамі маімі адкрыта і адважна абвяшчаць таямніцу зьвеставаньня,
 20. дзеля якога я пасольствую ў кайданах, каб я сьмела прапаведаваў, як я і павінен.
 21. А каб і вы ведалі пра мае акалічнасьці і дзеі, пра ўсё раскажа вам Тыхік, любасны брат і верны ў Госпадзе службіт,
 22. якога я і паслаў да вас на тое самае, каб вы даведаліся пра нас і каб ён суцешыў сэрцы вашыя.
 23. Мір братам і любоў зь вераю ад Бога Айца і Госпада Ісуса Хрыста.
 24. Мілата з усімі, што нязьменна любяць Госпада нашага Ісуса Хрыста. Амін.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/bel/56/06/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019