1. Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego — ciężarek uczciwy.
 2. Przyszła wyniosłość — przyszła i hańba, u ludzi skromnych jest mądrość.
 3. Uczciwość kieruje prawymi, a wiarołomnych zgubi ich nieprawość.
 4. W dzień gniewu bogactwo jest bez pożytku, sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.
 5. Prawość niewinnego równa mu drogę, a zły przez swoją złość upada.
 6. Sprawiedliwych ratuje ich prawość, żądza — pułapką nieprawych.
 7. Nadzieja grzesznika znika przy śmierci, oczekiwanie przewrotnych przepada.
 8. Sprawiedliwy — wyrwany z udręki, zamiast niego wpada w nią nieprawy.
 9. Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego, lecz przenikliwość prawych wybawia.
 10. Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi, a woła z radości, gdy giną nieprawi.
 11. Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto, usta występnych je burzą.
 12. Niemądry, kto bliźnim pogardza, lecz rozumny umie o nim milczeć.
 13. Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie.
 14. Z braku rządów naród upada, wybawienie, gdzie wielki doradca.
 15. Kto za drugiego ręczy, w zło wpadnie, kto poręczać nie lubi — bezpieczny.
 16. Sławy dostąpi urocza kobieta, do majątku dochodzą odważni.
 17. Miłosierny dobrze czyni sobie, a okrutnik dręczy samego siebie.
 18. Nieprawy otrzyma zysk zawodny, pewna nagroda dla siewcy prawości.
 19. Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś goni za grzechem — do śmierci.
 20. Obrzydłe dla Pana są serca przewrotne, On tych miłuje, których droga prawa.
 21. Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje.
 22. Czym w ryju świni złota obrączka, tym piękna kobieta, ale bez rozsądku.
 23. Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem złych ludzi jest gniew.
 24. Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.
 25. Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto bliźnich napoi.
 26. Naród przeklina kryjących swe zboże, błogosławi zaś tych, co je sprzedają.
 27. Kto dobrze czyni — pragnie łaski Boga, kto dąży do zła — ono go dosięgnie.
 28. Kto ufa bogactwu — upadnie, jak liście zazielenią się prawi.
 29. Kto dom swój niepokoi — wiatr odziedziczy, a głupiec będzie sługą mądrego.
 30. Drzewo życia — owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.
 31. Jeśli prawego zapłata w podziemiu, tym więcej grzesznika i niegodziwego.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/20/11/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2017