1. Jam człowiek, co zaznał boleści pod rózgą Jego gniewu;
 2. On mnie prowadził, iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle,
 3. przeciwko mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę.
 4. Zniszczył me ciało i skórę, połamał moje kości,
 5. osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy;
 6. ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym na wieki.
 7. Opasał mnie murem, nie wyjdę, obciążył moje kajdany.
 8. Nawet gdy krzyczę i wołam, On tłumi moje błaganie;
 9. głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje poplątał.
 10. On dla mnie niedźwiedziem na czatach i lwem w kryjówce;
 11. sprowadził mnie z drogi i zmiażdżył, porzucił mnie w nędzy;
 12. łuk swój napiął i uczynił ze mnie cel dla swej strzały.
 13. Sprawił, że tkwią w moich nerkach strzały Jego kołczanu;
 14. drwią ze mnie wszystkie narody: jam stale treścią ich pieśni,
 15. On mnie nasycił goryczą, piołunem napoił.
 16. Starł mi zęby na żwirze, pogrążył mnie w popiół.
 17. Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu.
 18. I rzekłem: Przepadła moc moja i ufność moja do Pana.
 19. Wspomnienie udręki i nędzy — to piołun i trucizna;
 20. stale je wspomina, rozważa we mnie dusza.
 21. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam:
 22. Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła.
 23. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność.
 24. Działem mym Pan — mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego.
 25. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka.
 26. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana.
 27. Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości.
 28. Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy On na niego je włożył.
 29. Niech usta pogrąży w prochu! A może jest jeszcze nadzieja?
 30. Bijącemu niech nadstawi policzek, niechaj nasyci się hańbą!
 31. Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki.
 32. Gdyż jeśli uniży, ma litość w dobroci swej niezmiernej;
 33. niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich.
 34. Gdy pod nogami się depcze wszystkich jeńców kraju —
 35. gdy prawa ludzkie się łamie w obliczu Najwyższego,
 36. gdy gnębi się w sądzie człowieka — czyż Pan tego nie dostrzega?
 37. Któż rzekł i stało się, gdy Pan tego nie nakazał?
 38. Czyż nie pochodzi z ust Najwyższego i niedola, i szczęście?
 39. Czemu się skarży człowiek żyjący? Mąż — na [karę za] grzechy?
 40. Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana;
 41. wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach;
 42. myśmy grzesznicy — odstępcy: A Ty nie przebaczyłeś.
 43. Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości.
 44. Ukryłeś się za obłokiem, by prośba nie doszła.
 45. Uczyniłeś z nas śmieci, plugastwo pomiędzy ludami.
 46. Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele —
 47. naszym działem trwoga i pułapka, ruina i zniszczenie.
 48. Strumienie łez płyną mi z oczu nad zniszczeniem Córy mego ludu.
 49. Nie ustaje w płaczu me oko, bo nie ma ulgi,
 50. póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios.
 51. Oko me sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta.
 52. Łowili mnie stale jak ptaka — niesłusznie prześladujący;
 53. w jamie chcieli mnie zniszczyć: rzucali na mnie kamienie;
 54. wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: Jestem zgubiony.
 55. Wzywałem imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy,
 56. słyszałeś mój krzyk: Nie zatykaj uszu na moją prośbę!
 57. Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś — Nie bój się!
 58. [Już kiedyś], Panie, obroniłeś mą sprawę, ocaliłeś mi życie;
 59. Panie, Ty widzisz mą krzywdę, sprawę mą rozsądź!
 60. Ty widzisz całą ich żądzę zemsty, wszystko, co przeciw mnie knują.
 61. Ty słyszysz obelgi ich, Panie, wszystko, co przeciw mnie knują;
 62. podstępne słowa mych wrogów, cały dzień godzą we mnie;
 63. popatrz — czy siedzą, czy stoją, ja jestem treścią ich pieśni.
 64. Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk:
 65. Ześlij ślepotę na ich serca i na nich Twoje przekleństwo!
 66. Dopędź ich gniewem i wyniszcz spod niebios ‹Twoich›, o Panie!

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/25/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019