1. Oto imiona pokoleń: od najdalszej północy idąc w kierunku Chetlon aż do Wejścia do Chamat, aż do Chasor-Enon, tak że obszar koło Damaszku pozostanie na północy, koło Chamat od wschodu do zachodu, otrzymuje Dan część dziedziczną.
 2. Obok obszaru Dana od wschodu na zachód otrzymuje Aser część dziedziczną.
 3. A obok obszaru Asera, od wschodu na zachód, otrzymuje Neftali część dziedziczną.
 4. A obok obszaru Neftalego od wschodu na zachód otrzymuje Manasses część dziedziczną.
 5. A obok obszaru Manassesa od wschodu na zachód otrzymuje Efraim część dziedziczną.
 6. A obok obszaru Efraima od wschodu na zachód otrzymuje Ruben część dziedziczną.
 7. A obok obszaru Rubena od wschodu na zachód otrzymuje Juda część dziedziczną.
 8. A obok obszaru Judy od wschodu na zachód ma się znajdować dział zastrzeżony, szeroki na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i długi jak pozostałe części od wschodu na zachód, a pośrodku będzie się znajdował przybytek.
 9. Dział zastrzeżony Panu będzie długi na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i szeroki na dwadzieścia tysięcy prętów.
 10. Święty dział zastrzeżony będzie należał do kapłanów: na północy — dział dwadzieścia pięć tysięcy prętów, ku zachodowi dziesięć tysięcy prętów, ku wschodowi dziesięć tysięcy prętów, ku południowi dwadzieścia pięć tysięcy prętów długi, a przybytek Pański będzie się znajdował w środku.
 11. Do poświęconych kapłanów, potomków Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, a nie pobłądzili jak Izraelici i lewici —
 12. należeć będzie dział zastrzeżony z wyodrębnionego działu ziemi, jako wielka świętość obok działu lewitów.
 13. Do lewitów jednak ma należeć dział odpowiedni do obszaru kapłanów — długi na dwadzieścia pięć tysięcy prętów i szeroki na dziesięć tysięcy prętów, w całości więc długi na dwadzieścia pięć tysięcy i szeroki na dwadzieścia pięć tysięcy prętów.
 14. Nie będą oni mogli z niego nic sprzedać ani zamienić, ani też nie będą mogli dziedzictwa kraju przekazać innym, ponieważ został on poświęcony dla Pana.
 15. A pięć tysięcy prętów, które jeszcze pozostają z szerokości dwudziestu pięciu tysięcy prętów, nie będą święte, a będą służyły miastu za dzielnicę mieszkalną i pastwisko, miasto zaś będzie się znajdować w środku.
 16. Oto jego wymiary: strona północna cztery tysiące pięćset prętów, południowa cztery tysiące pięćset prętów, strona wschodnia cztery tysiące pięćset prętów i strona zachodnia cztery tysiące pięćset prętów.
 17. A miasto będzie posiadać wolną przestrzeń w odległości dwustu pięćdziesięciu prętów na północ, dwustu pięćdziesięciu na południe, dwustu pięćdziesięciu na wschód i dwustu pięćdziesięciu prętów na zachód.
 18. To zaś, co pozostanie na długość odpowiednio do świętego działu zastrzeżonego, będzie liczyło dziesięć tysięcy prętów na wschód i dziesięć tysięcy prętów na zachód. Jego plon będzie dawać mieszkańcom miasta pożywienie.
 19. Będą je uprawiać pracownicy miasta, wzięci spośród wszystkich pokoleń izraelskich.
 20. Całość działu zastrzeżonego będzie więc wynosiła dwadzieścia pięć tysięcy prętów na dwadzieścia pięć tysięcy; weźmiecie jako kwadrat część świętego działu zastrzeżonego obok posiadłości miasta.
 21. Reszta zaś należeć ma do władcy po obu stronach świętego działu zastrzeżonego i posiadłości miasta, wzdłuż owych dwudziestu pięciu tysięcy prętów aż do granicy wschodniej, a na zachodzie wzdłuż owych dwudziestu pięciu tysięcy prętów aż do granicy zachodniej odpowiednio do działów pokoleń; to będzie należeć do władc
 22. Posiadłość zaś lewitów i posiadłość miasta będzie się znajdować wśród tego, co należy do władcy. Pomiędzy działem Judy a działem Beniamina będzie się znajdować własność władcy.
 23. Reszta zaś pokoleń od wschodu na zachód: Beniamin, jeden dział dziedziczny.
 24. A obok obszaru Beniamina od wschodu na zachód: Symeon — dział dziedziczny.
 25. A obok obszaru Symeona od wschodu na zachód: Issachar — dział dziedziczny.
 26. A obok obszaru Issachara od wschodu na zachód: Zabulon — dział dziedziczny.
 27. A obok obszaru Zabulona od wschodu na zachód: Gad — dział dziedziczny.
 28. A obok obszaru Gada po stronie południowej ku południowi będzie biegła granica od Tamar nad wodami Meriba koło Kadesz i potokiem do Wielkiego Morza.
 29. To jest kraj, który jako dziedzictwo podzielicie między pokolenia Izraela, i to są ich działy — wyrocznia Pana Boga.
 30. Oto wyjścia z miasta. Po stronie północnej będzie cztery tysięce pięćset prętów odległości.
 31. Bramy miasta będą nazwane według imion pokoleń Izraela. Trzy bramy po stronie północnej: jedna Brama Rubena, jedna Brama Judy i jedna Brama Lewiego.
 32. Po stronie wschodniej, w wymiarze czterech tysięcy pięciuset prętów trzy bramy: jedna Brama Józefa, jedna Brama Beniamina i jedna Brama Dana.
 33. Po stronie południowej, w wymiarze czterech tysięcy pięciuset prętów trzy bramy: jedna Brama Symeona, jedna Brama Issachara i jedna Brama Zabulona.
 34. A po stronie zachodniej, w wymiarze czterech tysięcy pięciuset prętów trzy bramy: jedna Brama Gada, jedna Brama Asera i jedna Brama Neftalego.
 35. Cały obwód wynosi osiemnaście tysięcy prętów. A nazwa miasta będzie odtąd brzmiała: Pan jest tam.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/26/48/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2017