1. [Ja] prezbiter — do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
  2. [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki.
  3. Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
  4. Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.
  5. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to — nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.
  6. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.
  7. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
  8. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
  9. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.
  10. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,
  11. albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.
  12. Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu. Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość nasza była pełna.
  13. Dzieci twej Wybranej Siostry ślą ci pozdrowienia.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/49/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019