1. Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa.
 2. Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam — jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz — tym, którzy już przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał /nikogo/.
 3. Usiłujecie bowiem doświadczyć Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją.
 4. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was.
 5. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.
 6. Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni.
 7. Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili co dobre, a my — żebyśmy byli jakby odrzuceni.
 8. Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz /wszystko/ dla prawdy.
 9. Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś — mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie.
 10. Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej — według władzy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
 11. Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!
 12. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.
 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/54/13/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2018