1. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
 2. Czcij ojca twego i matkę — jest to pierwsze przykazanie z obietnicą —
 3. aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.
 4. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!
 5. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi,
 6. nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pełnią wolę Bożą.
 7. Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom,
 8. świadomi tego, że każdy — jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana — czy to niewolnik, czy wolny.
 9. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby.
 10. W końcu bądźcie mocni w Panu — siłą Jego potęgi.
 11. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.
 12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
 13. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
 14. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
 15. a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.
 16. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
 17. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże —
 18. wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych
 19. i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii,
 20. dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.
 21. Żebyście zaś wiedzieli i wy o moich sprawach, co robię, wszystko wam oznajmi Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu,
 22. którego wysłałem do was po to, żebyście wy poznali nasze sprawy, a on pokrzepił wasze serca.
 23. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 24. Łaska [niech będzie] ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/56/06/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2018