1. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu — jak już postępujecie — stawajcie się coraz doskonalszymi!
 2. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
 3. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,
 4. aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci,
 5. a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie.
 6. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego.
 7. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.
 8. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.
 9. Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali.
 10. Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii.
 11. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy.
 12. Wobec tych, którzy pozostają na zewnątrz, zachowujcie się szlachetnie, a nie będzie wam potrzeba nikogo.
 13. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
 14. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
 15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
 16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
 17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
 18. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/59/04/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2018