1. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:
 2. głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
 3. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań — ponieważ ich uszy świerzbią — będą sobie mnożyli nauczycieli.
 4. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
 5. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
 6. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.
 7. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
 8. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
 9. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.
 10. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.
 11. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania.
 12. Tychika zaś posłałem do Efezu.
 13. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.
 14. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków.
 15. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.
 16. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone!
 17. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
 18. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
 19. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora!
 20. Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego.
 21. Pośpiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.
 22. Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! Amen.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/62/04/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019