Друзья, за все время, что занимаюсь этим проектом (15 год пошёл), я не просил с его страниц о какой-либо личной нужде.

Но сегодня, я прошу вас молиться о чуде.

8.5 часов назад (20.02 17:00MSK) мою жену госпитализировали, на 24 недели беременности. Врачи говорят, что в ближайшие сутки они ожидают, что мы потеряем ребенка. И с их же слов, тут только если чудо произойдёт (но они не особо верят в чудеса и обнадёживать нас не хотят).

Я никогда не обращал внимания, на рассказы о чудесах, ибо мы верим в Него не потому, что он творит их или нет. Но сегодня, я прошу вас молить Господа, чтоб Он свершил чудо и явил себя в данной ситуации. Чтоб он укрепил мою супругу дал здоровье ей и малышу, и дал принять нам Его решение, каким бы оно не было.

Я верю, в то, что Господь, для исцеления призывает нас молиться друг-за-другу, и по молитве праведных многое происходит.

Да будет наш Господь Бог и Спаситель, за всё прославлен!

// Леонид. Администратор, проекта Библия Онлайн.

~~

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…

 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, şi cum ucisese cu sabia pe toţi proorocii.
 2. Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: ÑSă mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă m‚ine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.î
 3. Ilie, c‚nd a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.
 4. El s-a dus Ón pustie unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr, şi dorea să moară, zic‚nd: ÑDestul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun dec‚t părinţii mei.î
 5. S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un Ónger şi i-a zis: ÑScoală-te şi măn‚ncă.î
 6. El s-a uitat, şi la căpăt‚iul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre Óncălzite şi un ulcior cu apă. A m‚ncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou.
 7. Œngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins, şi a zis: ÑScoală-te şi măn‚ncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.î
 8. El s-a sculat, a m‚ncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o m‚ncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi p‚nă la muntele lui Dumnezeu, Horeb.
 9. Şi acolo, Ilie a intrat Óntr-o peşteră, şi a rămas Ón ea peste noapte. Şi cuv‚ntul Domnului i-a vorbit astfel: ÑCe faci tu aici, Ilie?î
 10. El a răspuns: ÑAm fost plin de r‚vnă pentru Domnul, Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legăm‚ntul Tău, au sfăr‚mat altarele Tale, şi au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!î
 11. Domnul i-a zis: ÑIeşi, şi stai pe munte Ónaintea Domnului!î Şi iată că Domnul a trecut pe l‚ngă peşteră. Şi Ónaintea Domnului a trecut un v‚nt tare şi puternic, care despica munţii şi sfăr‚ma st‚ncile. Domnul nu era Ón v‚ntul acela. Şi după v‚nt, a venit un cutremur de păm‚nt. Domnul nu era Ón cutremurul de păm‚nt.
 12. Şi după cutremurul de păm‚nt, a venit un foc: Domnul nu era Ón focul acela. Şi după foc, a venit un susur bl‚nd şi subţire.
 13. C‚nd l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii.
 14. El a răspuns: ÑAm fost plin de r‚vnă pentru Domnul, Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legăm‚ntul Tău, au sfăr‚mat altarele Tale, şi au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa.î
 15. Domnul i-a zis: ÑDu-te, Óntoarce-te pe drumul tău prin pustie p‚nă la Damasc; şi c‚nd vei ajunge, să ungi pe Hazael ca Ómpărat al Siriei.
 16. Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca Ómpărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca prooroc Ón locul tău.
 17. Şi se va Ónt‚mpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael Ól va omorÓ Iehu; şi pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, Ól va omorÓ Elisei.
 18. Dar voi lăsa Ón Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii Ónaintea lui Baal, şi a căror gură nu l-au sărutat.î
 19. Ilie a plecat de acolo, şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, ar‚nd. Œnaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el, şi şi-a aruncat mantaua pe el.
 20. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie, şi a zis: ÑLasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea, şi te voi urma.î Ilie i-a răspuns: ÑDu-te, şi apoi Óntoarce-te: dar g‚ndeşte-te la ce ţi-am făcut.î
 21. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a Óntors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea, şi a dat-o oamenilor s-o măn‚nce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie, şi a fost Ón slujba lui.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/ron/11/19/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2018